Hệ thống văn bản
Tên văn bản :  Quyết định Phê duyệt khung hướng dẫn lựa chọn ưu tiên đầu tư thích ứng với BĐKH trong quá trình lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Các bộ, ngành khác
Lĩnh vực :  Biến đổi khí hậu
Số văn bản :  1485/QĐ-KHĐT
Mã văn bản :  1485/QĐ-KHĐT
Người ký :  Thứ Trưởng: Nguyễn Thế Phương
Trích yếu :  Quyết định Phê duyệt khung hướng dẫn lựa chọn ưu tiên đầu tư thích ứng với BĐKH trong quá trình lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  
File đính kèm :  Tải về(1562KB)
Ngày ban hành :  17/10/2013
Ngày có hiệu lực :  17/10/2013