Hệ thống văn bản
Tên văn bản :  Quyết định phê duyệt đề án giảm phát thải KNKKNK trong nông nghiệp, nông thông đến năm 2020
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Bộ Nông nghiệp và PTNT
Lĩnh vực :  Môi trường
Số văn bản :  3119/QĐ-BNN-KHCN
Mã văn bản :  3119/QĐ-BNN-KHCN
Người ký :  Bộ Trưởng: Cao Đức Phát
Trích yếu :  Quyết định phê duyệt đề án giảm phát thải KNKKNK trong nông nghiệp, nông thông đến năm 2020  
File đính kèm :  Tải về(1634KB)
Ngày ban hành :  16/12/2011
Ngày có hiệu lực :  16/12/2011