Hệ thống văn bản
Tên văn bản :  Quyết định phê duyệt danh mục các đề tài khoa học và công nghệ thực hiện từ năm 2013 thuộc chương trình khoa học và công nghệ phục vụ...
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực :  Biến đổi khí hậu
Số văn bản :  1262/QĐ-BTNMT
Mã văn bản :  1262/QĐ-BTNMT
Người ký :  Thứ trưởng: Nguyễn Thái Lai
Trích yếu :  Quyết định phê duyệt danh mục các đề tài khoa học và công nghệ thực hiện từ năm 2013 thuộc chương trình khoa học và công nghệ phục vụ...  
File đính kèm :  Tải về(117KB)
Ngày ban hành :  08/08/2012
Ngày có hiệu lực :  08/08/2012