Hệ thống văn bản
Tên văn bản :  Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012-2015
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Môi trường
Số văn bản :  1427/QĐ-TTg
Mã văn bản :  1427/QĐ-TTg
Người ký :  Thủ tướng: Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu :  Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012-2015  
File đính kèm :  Tải về(795KB)
Ngày ban hành :  02/10/2012
Ngày có hiệu lực :  02/10/2012