Hệ thống văn bản
Tên văn bản :  Quyết định phê duyệt Chương trình hành động Quốc gia về “Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái...
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Môi trường
Số văn bản :  799/QĐ-TTg
Mã văn bản :  799/QĐ-TTg
Người ký :  Phó Thủ tướng: Hoàng Trung Hải
Trích yếu :  Quyết định phê duyệt Chương trình hành động Quốc gia về “Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái...  
File đính kèm :  Tải về(4499KB)
Ngày ban hành :  27/06/2012
Ngày có hiệu lực :  27/06/2012