Hệ thống văn bản
Tên văn bản :  Quyết định Phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Môi trường
Số văn bản :  1393/QĐ-TTg
Mã văn bản :  1393/QĐ-TTg
Người ký :  Thủ tướng: Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu :  Quyết định Phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh 
File đính kèm :  Tải về(699KB)
Ngày ban hành :  25/09/2012
Ngày có hiệu lực :  25/09/2012