Hệ thống văn bản
Tên văn bản :  Quyết định năm 2013 hệ thống chỉ tiêu theo dõi giám sát và đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH giai đoạn 2012-2015
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực :  Môi trường
Số văn bản :  1778/QĐ-BTNMT
Mã văn bản :  1778/QĐ-BTNMT
Người ký :  Bộ Trưởng: Nguyễn Minh Quang
Trích yếu :  Quyết định năm 2013 hệ thống chỉ tiêu theo dõi giám sát và đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH giai đoạn 2012-2015
File đính kèm :  Tải về(211KB)
Ngày ban hành :  27/09/2013
Ngày có hiệu lực :  27/09/2013