Hệ thống văn bản
Tên văn bản :  Quyết đinh ban hành kế hoạch của Bộ NN&PTNT thực hiện kế hoạch hành động quốc gia BĐKH giai đoạn 2012 - 2020
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Bộ Nông nghiệp và PTNT
Lĩnh vực :  Biến đổi khí hậu
Số văn bản :  66/QĐ-BNN-KHCN
Mã văn bản :  66/QĐ-BNN-KHCN
Người ký :  Bộ Trưởng: Cao Đức Phát
Trích yếu :  Quyết đinh ban hành kế hoạch của Bộ NN&PTNT thực hiện kế hoạch hành động quốc gia BĐKH giai đoạn 2012 - 2020
File đính kèm :  Tải về(465KB)
Ngày ban hành :  11/01/2013
Ngày có hiệu lực :  11/01/2013