Hệ thống văn bản
Tên văn bản :  Nghị quyết về chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
Loại văn bản :  Nghị quyết
Cấp ban hành :  Cấp ban hành khác
Lĩnh vực :  Biến đổi khí hậu
Số văn bản :  24-NQ/TW
Mã văn bản :  24-NQ/TW
Người ký :  Ban chấp hành Trung ương
Trích yếu :  Nghị quyết về chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
File đính kèm :  Tải về(87KB)
Ngày ban hành :  03/06/2013
Ngày có hiệu lực :  03/06/2013