Hệ thống văn bản
Tên văn bản :  Nghị Quyết Ban hành Chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với BĐKh, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
Loại văn bản :  Nghị quyết
Cấp ban hành :  Cấp ban hành khác
Lĩnh vực :  Biến đổi khí hậu
Số văn bản :  08/NQ-CP
Mã văn bản :  08/NQ-CP
Người ký :  Thủ tướng: Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu :  Nghị Quyết Ban hành Chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với BĐKh, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
File đính kèm :  Tải về(1007KB)
Ngày ban hành :  23/01/2014
Ngày có hiệu lực :  23/01/2014