Hệ thống văn bản
Tên văn bản :  Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Biến đổi khí hậu
Số văn bản :  2139/QĐ -TTg
Mã văn bản :  2139/QĐ -TTg
Người ký :  Thủ tướng: Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu :  Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu   
File đính kèm :  Tải về(782KB)
Ngày ban hành :  05/12/2011
Ngày có hiệu lực :  05/12/2011