Hệ thống văn bản
Tên văn bản :  Ban hành kế hoạch hành động quốc gia về BĐKH giai đoạn 2012-2020
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Biến đổi khí hậu
Số văn bản :  1474/QĐ-TTg
Mã văn bản :  1474/QĐ-TTg
Người ký :  Thủ tướng: Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu :  Ban hành kế hoạch hành động quốc gia về BĐKH giai đoạn 2012-2020
File đính kèm :  Tải về(470KB)
Ngày ban hành :  05/10/2012
Ngày có hiệu lực :  05/10/2012