Hệ thống văn bản
Tên văn bản :  Phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Biến đổi khí hậu
Số văn bản :  172/2007/QĐ-TTg
Mã văn bản :  172/2007/QĐ-TTg
Người ký : 
Trích yếu : 
File đính kèm :  Tải về(755KB)
Ngày ban hành :  16/11/2007
Ngày có hiệu lực :  16/11/2007