Hệ thống văn bản
Tên văn bản :  Phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Môi trường
Số văn bản :  1216/QĐ-TTg
Mã văn bản :  1216/QĐ-TTg
Người ký : 
Trích yếu : 
File đính kèm :  Tải về(513KB)
Ngày ban hành :  27/01/2016
Ngày có hiệu lực :  27/01/2016