Hệ thống văn bản
Tên văn bản :  PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Biến đổi khí hậu
Số văn bản :  158/2008/QĐ-TTg
Mã văn bản :  158/2008/QĐ-TTg
Người ký : 
Trích yếu : 
File đính kèm :  Tải về(479KB)
Ngày ban hành :  02/12/2008
Ngày có hiệu lực :  02/12/2008