Hệ thống văn bản
Tên văn bản :  Phê duyệt văn kiện khung chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Trồng trọt
Số văn bản :  2033/VPCP-QHQT
Mã văn bản :  2033/VPCP-QHQT
Người ký :  Bộ trưởng, chủ nhiệm VPCP: Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu : 
File đính kèm :  Tải về(2939KB)
Ngày ban hành :  04/04/2011
Ngày có hiệu lực :  04/04/2011