Hệ thống văn bản
Tên văn bản :  Quy định về đánh giá tác động của Biến đổi khí hậu
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực :  Biến đổi khí hậu
Số văn bản :  08/2016/TT-BTNMT
Mã văn bản : 
Người ký : 
Trích yếu : 
File đính kèm :  Tải về(50KB)
Ngày ban hành :  16/05/2016
Ngày có hiệu lực :  05/08/2016